قوانین

بند اول

کاربر برای ثبت نام باید شماره موبایل ، سن ، قد ، وزن ، خود را وارد نماید.این اطلاعات برای به دست آوردن میزان کالری مصرفی شماست و در اختیار شخصی به غیر از گروه استپ فیت قرار نخواهد گرفت.

بند دوم

سن مجاز برای استفاده از نرم افزار بین ۱۲ تا ۶۵ سال است و سایر افراد با نظر پزشک تغذیه مجاز به استفاده از اپ هستند.

بند سوم

این برنامه با توجه به بدن افراد سالم نوشته شده ، در صورتی که به بیماری خاصی مبتلا هستید حتما برای استفاده با پزشک خود در میان بگذارید..

بند چهارم

این تفاهم نامه تا پایان سال ۱۴۰۱ معتبر است و بعد از آن کاربر می بایست دوباره تفاهم نامه جدید را بپذیرد.